รู้ยัง? ประกันสังคม ม.33 ว่างงาน เปิดขึ้นทะเบียน รายงานตัวรูปแบบใหม่ เช็คเลย

จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ประกันสังคม ม.33 โดยสำนักงานประกันสังคมเปิดขึ้นทะเบียน และรายงานตัวผู้ประกันตนกรณี “ว่างงาน” รูปแบบใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็น ประกันสังคม ม.33 เปิดขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณี “ว่างงาน” รูปแบบใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ กับ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริง

สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางานพัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่ “ผู้ประกันตนมาตรา 33” กรณีว่างงาน จากการที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th

หรือผ่านระบบมือถือ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “ไทยมีงานทำ” ได้ทั้งระบบ ios และ Android เพื่อทำรายการเพียงแนบไฟล์เอกสารสำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ในระบบ โดยไม่ต้องมายื่นเอกสารใด ๆ ที่สำนักงานประกันสังคมอีก

อย่างไรก็ดี เมื่อผู้ประกันตนสมัครใช้งานในแอพพลิเคชั่นดังกล่าวแล้ว ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียน และรายงานตัว ตรวจสอบสถานะการรับสิทธิประโยชน์ทดแทน เช่น วันที่รายงานตัวครั้งต่อไป ผลการพิจารณา และจำนวนเงินที่ได้รับ ส่วนในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวตามกำหนด (ล่าช้า) ก็สามารถรายงานตัวผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ได้

หรือหากในกรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้รายงานตัวในงวดเดิม ระบบฯก็จะขึ้นให้รายงานตัวในงวดถัดไป ก็สามารถรายงานตัวในงวดเดิมได้ แต่ต้องระบุเหตุที่รายงานตัวล่าช้า เพื่อประกอบการพิจารณาสมควรได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในงวดนั้น ๆ หรือไม่

นอกจากนี้ การใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานสามารถค้นหาตำแหน่งงานเพิ่มเติมได้ หากในกรณีที่ผู้ประกันตน มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือสายด่วน 1506 กด 1 รายงานตัวงานว่าง

ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือโทร 1506