ผู้ประกันต้องรู้! เปิดขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมรูปแบบใหม่

ผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน2564 เป็นต้นไป สำนักงานประกันสังคมเปิดระบบใหม่ ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานแบบใหม่

สำนักงานประกันสังคม เปิดระบบให้บริการรูปแบบใหม่กับผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่ถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน โดยสามารถยื่นขึ้นทะเบียนและรายงานตัวในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ e-Service.doe.go.th โดยผู้ประกันตนที่ว่างงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน2564 เป็นต้นไป ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานแบบใหม่ รายงานตัวงานว่าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การลงทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานรูปแบบใหม่ ให้ผู้ประกันตนเข้าเว็บไซต์ https://e-service.doe.go.th โดยสามารถลงทะเบียนว่างงานได้ดังนี้

ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานแบบใหม่ ทำอย่างไร

 1. 1. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
 2. 2. กรอกรายละเอียดวุฒิการศึกษา
 3. 3. กรอกสถานะการออกจากงาน ลาออก หรือ เลิกจ้าง
 4. 4. กด ต้องการหางานทำ จากนั้นเลือกค้นหาตำแหน่งว่างงาน เลือกสมัครงาน
 5. 5. กรณีประกอบอาชีพอิสระให้เลือก ระบุประเภทอาชีพ
 6. 6. กรอกข้อมูลแบบ สปส.2-01/7
 7. 7. แนบไฟล์สำเนาบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่เซ็นสำเนาถูกต้องเรียบร้อย

ขั้นตอนการรายงานตัวรูปแบบใหม่ ทำอย่างไร

กรณีมีงานทำแล้ว

 1. 1. กรอกรายละเอียด วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มทำงาน
 2. 2. กรอกตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง
 3. 3. กรอกรายละเอียดสถานประกอบการ/บริษัทที่เข้าทำงาน

กรณียังไม่มีงานทำ

 1. 1. ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
 2. 2. เลือกสมัครงาน
 3. 3. กรณีประกอบอาชีพอิสระให้ระบุประเภทอาชีพ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น